Ngamekarkeun Inovasi Teknologi, Acep Purqon: Kudu Napak kana Ajén Budaya

- 22 Maret 2023, 05:40 WIB
Acep Purqon, S.Si, M.Si, Ph.D, dosén FMIPA ITB nu ogé Ketua Tim Road Map Science Techno Park (STP) ITB.*
Acep Purqon, S.Si, M.Si, Ph.D, dosén FMIPA ITB nu ogé Ketua Tim Road Map Science Techno Park (STP) ITB.* /Rameli Agam/

GALURA – Ngamekarkeun inovasi teknologi téh salasahiji tarékah ngigelan kamajuan jaman. Ari kangaranan teknologi, éta minangka alat atawa sarana sangkan kahirupan mingkin tumaninah turta mawa mangpaat keur balaréa.

Di satengahing ngabelesatna kamajuan teknologi, aya nu kudu tetep jadi cecekelan, nyaéta kamekaran teknologi nu napak kana ajén budaya. Sabab, mun inovasi teknologi teu napak kana ajén budaya, jadi matak salalawasna bakal tuturut munding wé.

Kitu antarana nu ditepikeun ku Acep Purqon, S.Si, M.Si, Ph.D, Ketua Tim Road Map Science Techno Park (STP) Institut Teknologi Bandung (ITB), waktu ngawangkong di kantorna, di Jalan Ganesa, Kota Bandung, Senén, 20 Maret 2023.

Ceuk Acep Purqon, di Jepang atawa Korea Selatan, méh inovasi teknologi nu dilakonan téh bari dibarengan ku hasil riset budaya. Ku kituna, lian ti hasilna mawa mangpaat, oge baris numuwuhkeun sumanget paheuyeuk-heuyeuk ngungkulan pasualan nu aya.

Baca Juga: Delegasi USM Malaysia Ngadongdon ITB, Maheutkeun Rukun Gawé Regional ASEAN

Sabot ngungkulan rupaning pasualan kahirupan téa, tétéla unsur budaya kalintang pentingna enggoning nyiar bongbolongan ku cara inovasi teknologi.

“Sakur daérah atawa nagara mibanda ciri mandiri ngeunaan kaayaan alam, geografis, atawa sosial budayana. Ku napak kana ajén budaya, inovasi teknologi bakal leuwih notog kana udagan nyanghareupan hahalang luyu jeung pangabutuhna séwang-séwangan,” pokna.

Kitu deui, mun ngamekarkeun inovasi teknologi bari napak kana ajén budaya, baris jadi bangsa nu unggul.

Di Tatar Sunda, upamana, geus ti béh ditu mula masarakat Sunda mibanda kaarifan lokal ngeunaan teknologi tatanén.

Halaman:

Editor: Rosyid E.Abby


Tags


Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

PRMN TERKINI

x