Putri Anjungsari (67), Di Sisi Leuweung Dipegat ku Opat Lalaki nu Samagreng ku Pakarang

- 26 Maret 2023, 03:00 WIB
Putri Anjungsari
Putri Anjungsari /

PUTRI Anjungsari, Bena, Rait kaluar ti warung, leumpang ka tempat kudana dicangcang. Kari kuda na nu  ditungguan ku tukang jaga teh, kuda sejenna geus euweuh.

Tukang kuda hideng nerapkeun tali eles.

“Kuda nu tadi di dieu ka mana?” ceuk Bena bari nampanan eles kuda.

“Nu bogana tadi di warung, mariang deui,” tembal tukang kuda.

“Anu limaan?” Rait nembrong.

“Enya.”

“Ka mana miangna?”

“Ka kaler,” ceuk tukang jaga kuda.

Memeh arindit, Rait ngeupeulan tukang jaga kuda. Atoheun pisan tukang jaga kuda teh, komo basa ngilikan duit perakna weuteuh keneh. Bari ngeupeul duit perak, panonna merhatikan Putri Anjungsari, Bena jeung  Rait nu mancal kana kudana sewing-sewangan. Sanggeus amitan, tiluanana ngenyed tali elesna.

Halaman:

Editor: Nanang Supriatna


Tags


Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

PRMN TERKINI

x